آموزش تکنیکال بازار سرمایهسهامیادداشت ها

واگرایی مخفی و معمولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

به اختلاف بین حرکات قیمت و اندیکاتور واگرایی گفته می‌شود. واگرایی ها به دو دسته معمولی (regular) و مخفی (hidden) تقسیم می‌شوند. آنچه به مبحث واگرایی اهمیت می‌دهد، هشدار در مورد ضعف و قدرت روند هاست. به عبارتی در صورت تشکیل واگرایی، میتوان ادامه حرکت را با احتمال بهتری پیشبینی کرد.

واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی معمولی (regular divergence):

واگرایی معمولی نشان دهنده ضعف در روند هستند و اخطار برای بازگشت روندهای قیمتی به حساب می‌آیند و در دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+):

این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت کفی پایین‌تر یا هم‌تراز با کف قبلی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتورکف بالاتری نسبت به کف قبل تشکیل می‌دهد.

این واگرایی نشان دهنده ضعیف شدن قدرت فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است که میتواند به برگشت حرکت قیمت منجر شود.

انس جهانی طلا

واگرایی معمولی منفی (RD-)

 این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقفی بالاتر یا هم‌تراز با سقف قبلی تشکیل میدهد اما اندیکاتورسقف پایین‌تری نسبت به سقف قبل تشکیل میدهد.

این واگرایی نشان دهنده ضعیق شدن قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان است که میتواند به برگشت حرکت قیمت منجر شود.

واگرایی معمولی در تحیل تکنیکال
نمودار سهم فروس

واگرایی مخفی (hidden divergence):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می‌افتد و نشانه ادامه پیدا کردن روند است. این نوع واگرایی هم به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی از یک روند صعودی و بین دو کف ایجاد می‌شود. در این حالت قیمت کف بالاتر و اندیکاتور کف پایین تری ایجاد میکند. این حالت به معنی تضعیف قدرت فروشندگان و افزایش قدرت خریداران برای ادامه حرکت صعودی قیمت می‌باشد. درصورت مشاهده این واگرایی احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت.

واگرایی مخفی مثبت
نمودار سهم خودرو

واگرایی مخفی منفی (HD-):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی از یک روند  نزولی و بین دو سقف ایجاد می‌شود. در این حالت قیمت سقف پایین‌تر و اندیکاتور سقف بالاتری ایجاد می‌کند. این حالت به معنی تضعیف قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان برای ادامه حرکت نزولی قیمت می‌باشد. درصورت مشاهده این واگرایی احتمال ادامه حرکت نزولی افزایش خواهد یافت.

واگرایی مخفی منفی
نمودار نفت خام

نکته تحلیلگر : توجه داشته باشید که استفاده از واگرایی ها به تنهایی برای انجام معاملات می‌تواند خطای شما را در معاملات افزایش دهد. بهتر است از واگرایی‌ها تنها برای تایید تحلیل خود استفاده کنید.

برای دریافت همه‌ی آموزش های تکنیکال تحلیلگر اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا